Uppsala

 

 

Uppsala

 

Faluna Automation har medverkat vid ombyggnaden av Kungsängsverket (reningsverk), block B samt hjälpt till vid standardiseringen av deras pumpstationer.

 

 

I tidigare anställningar, har Rogerio erfarenhet av projektledning, PLC-programmering, SCADA-konfigurering och utbildning av personal vid reningsverket, dels vid byggandet av ett nytt avloppsreningsverk, block C, men även vid ombyggnaden av block B.

Arbetet i det nya reningsverket (block C) har omfattat projektering och projektledning, programmering av nya styrsystem och konfigurering av UniView-system samt utbildning av personal.

Arbetet i det befintliga reningsverket (block B) har omfattat programmering av nya styrsystem (ABB AC800) samt kommunikation via profibus till blåsmaskiner och mätinstrument. .

 

 

Kontakt

 

Faluna Automation

Villagatan 37

264 31 Klippan

 

Rogerio Goncalves

070 520 19 01

 

Mail: info@faluna.se

 

Kontaktformulär

 

 

Projekt

 

  • Modernisering av Block A, Kungsängverket
  • Ombyggnad av Kungsängsverket, block B.
  • Programmering av PLC.
  • Konfigurering av UniView.
  • Utbildning av personal.
  • Projektledning vid ombyggnad av block C.