Halmstad

 

 

Halmstads kommun

 

 

Faluna Automation hjälper Laholmsbuktens VA med önskade förändringar av driften i befintliga system. Detta innebär programmering av PLC styrsystem och överordnade SCADA-system. Vi har även hjälpt till med automatiseringen av ett antal pumpstationer och yttre reningsverk.

Faluna Automation har tillsammans med Westermo och Halmstads reningsverk och vattenverk genomfört en modernisering av kommunikationsutrustningen. Detta innebär att ett 20-tal pumpstationer och ca 10 mindre renvattenanläggningar är överflyttade till att kommunicera via 3G

Halmstads kommun

Läs mer om Laholmsbuktens VA och deras 3G-satsningen här.

Redan i de första kväve-reningsförsöken (Västra Strandens reningsverk) i slutet på 80-talet var Rogerio med och skötte PLC-programmering och konfigureringen av UniView.

Detta följdes sedan upp i fullskaledriften ca 1993-95 som innebar en total ombyggnad av anläggningen. Ett 10-tal Sattcon PLC styr driften och kommunicerar via SattBus till UniView. Rogerio var projektledare för detta samt utförde större delen av programmeringen och konfigureringen.

Sedan följde ombyggnaden av övriga reningsverk - Busör, Oskarström och Getinge. Även här var Rogerio projektledare och programmerare.

Parallellt med detta automatiserades ca 130 pumpstationer och uppgraderades Uni-View.

Vidare har Rogerio deltagit i uppbyggnaden av automatiseringen av ny bräddvattenrening och flotationsanläggning.

Reningsverk

Kontakt

 

Faluna Automation

Villagatan 37

264 31 Klippan

 

Rogerio Goncalves

070 520 19 01

 

Mail: info@faluna.se

 

Kontaktformulär

 

 

Projekt

 

  • Eldsberga tryckstegring
  • Spillvärmereglering för bättre energiåtervinning.
  • Kommunikation via 3G till pumpstationer.
  • Bräddvattenrening
  • Byte av PLC till centrifug