Kvalitet

 

Nan Faucibus

Kvalitét

 

Faluna Automation strävar efter att arbeta på ett så kvalitetsmedvetet och miljömedvetet sätt som möjligt.

Att arbeta kvalitetsmedvetet innebär bla att sätta kundens behov och önskemål i första rummet och att ta fram de funktioner som kunden efterfrågar.

Att arbeta miljömedvetet innebär bla att se automatiseringen i ett större perspektiv.

 

Försedimenteringsbassäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö

Att arbeta med miljö ligger Faluna Automation varmt om hjärtat.

Vårt miljöarbete gäller hela företagets verksamhet.

Arbetet inriktas i första hand till automatisering av kommunala och industriella VA-anläggningar, men givetvis även andra industriella anläggningar. Vi skall följa miljölagstiftningen och andra krav som företaget och kunderna berörs av.

Vatten i portugal

Kontakt

 

Faluna Automation

Villagatan 37

264 31 Klippan

 

Rogerio Goncalves

070 520 19 01

 

Mail: info@faluna.se

 

Kontaktformulär

 

 

Kvalitét

 

  • Egenkontroll
  • Dokumentation

 

 

Miljö

  • Säkerställa drift
  • Konvertering till CactusEye NSVA
  • Rapporter