Start

 

Nan Faucibus

VA-automation

 

Vattentorn

Kraven inom VA-branschen har ökat och kommer att öka ännu mer. Automatisering inom VA kräver därför driftsäkerhet, miljötänk och användarvänlighet.

Det är där Faluna Automation kommer in. Faluna har 25 års erfarenhet av VA-branschen. Vi är väl insatta i de krav som ställs på hållbara automationslösningar i den tuffa miljö som är VA-branschens vardag.

Vår affärsidé är att bygga smarta automationslösningar till konkurrenskraftiga priser.

Eftersom vi är specialister på just VA-automation och har varit i branschen över 25 år så förstår vi kundernas språk och kan ge kunden den bästa lösningen i just den situationen som kunden befinner sig i.

Faluna är ett oberoende företag som ger dig den bästa automationslösningen. Vi är inte bundna till en viss lösning eller ett viss märke på utrustningen.

Vi kan anpassa oss efter vilken utrustning du har eller vilken utrustning du önskar.

Faluna Automation AB

Faluna Automation har ett brett kunnande och lång erfarenhet av automatisering inom industri/kommunala anläggningar.

Vi kan automation, reglering och HMI-system.

Faluna Automation sysslar främst med automatisering av processer inom VA-branschen. Vi har även en bred kompetens inom flera andra verksamhetsområden som fjärrvärme och industriautomation.

 

 

 

Faluna Automation är en komplett leverantör som kan programmera alla delar i processen från PLC-system och operatörspaneler till överordnat SCADA-system. Våra kunder förstår vikten av den positiva effekten som våra automationslösningar ger dess organisation.

Inom Faluna Automation finns bred och mångårig kompetens att konfigurera Uni-View-system.

 

Kompetens, snabb service och kundanpassning är viktiga ledord för företaget.

Att vi sedan har bra priser ser vi inte som något stort problem... Det bjuder vi på!

Projekt

 

Utbyte av PLC-styrsystem

Landskrona RV, NSVA

 

PLC-, panel- och Cactus Eye programmering

Röstånga RV avloppsvatten NSVA

 

PLC-, panel- och Uni-View programmering

Flertal pumpstationer avloppsvatten Halmstad

 

Projektledning Cactus Eye

avloppsvatten NSVA

 

Projektledning Cactus Eye

dricksvatten NSVA

 

Uni-View konfigurering

Block A, Uppsala

 

PLC och Uni-View

programmering ny centrifug

Landskrona

 

PLC-, panel- och Uni-View programmering

Kvidinge RV

 

PLC-, panel- och Uni-View programmering

Ekeby reningsverk

 

Nya pumpstationer P21, P22 och P23

PLC-, panel- och Uni-View programmering

Landskrona

 

Projektledning

CactusEye tas i drift Båstad

 

Kontakt

 

Faluna Automation

Villagatan 37

264 31 Klippan

 

Rogerio Goncalves

070 520 19 01

 

Mail: info@faluna.se

 

Kontaktformulär